PERCEPCJA

[łac. perceptio = zbieranie, ujmowanie, poznanie] (...) 1. teoria poznania. Bezpośrednie i zarazem naoczne ujęcie poznawcze czegoś. Rozróżnia się: a) percepcję zewnętrzną – spostrzeganie, spostrzeżenie, b) percepcję wewnętrzną – poznanie, jakie podmiot uzyskuje poprzez akt świadomości w odniesieniu do własnych stanów i czynności wewnętrznych. 2. teoria poznania. Bezpośrednie, lecz nienaoczne ujęcie poznawcze czegoś, np. percepcja cudzych stanów psychicznych, lub naoczne w specjalnym znaczeniu, jak np. percepcja estetyczna (...). 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, s.616.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 19:34