NIHILIZM

[od łac. nihil nic], w filozofii: negowanie możliwości prawdziwego poznania (teoretyczny nihilizm) albo powszechnie obowiązujących, z góry danych wartości moralnych (praktyczny, etyczny nihilizm), przede wszystkim w opozycji do wszelkiego (religijnie określonego) dogmatyzmu. Pojęcie to zostało ukute przez Jacoba H. Obereita (...); używał go szczególnie Friedrich Nietzsche (w sensie przewartościowania wszystkich wartości tradycji filozoficzno-teologicznej).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Adam Aduszkiewicz (red.), Słownik filozoficzny, Warszawa: Świat Książki, 2004, s.364.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 19:29