EKOLOGIA

[gr. oikos środowisko; logos słowo, nauka] Nauka biologiczna zajmująca się wzajemnymi zależnościami między organizmami i ich zespołami a ich środowiskiem biotycznym i abiotycznym. Głównym celem badań ekologii, współpracującej w tym zakresie z innymi naukami biologicznymi, medycyną, klimatologią etc., jest wykrycie prawidłowości rozwoju różnych ekosystemów (…) oraz poznanie wpływu poszczególnych czynników ekologicznych na zaburzenia rozwoju, produkcyjność ekosystemu itd. Termin „ekologia” wprowadził w 1869 roku niemiecki biolog darwinista Ernst Haeckel (1834-1919), jednakże zainteresowania problematyką ekologiczną są znacznie starsze, zwłaszcza w zakresie wpływu środowiska na organizm człowieka. Dość też dawną metrykę mają oparte na świadomości ekologicznej idee ochrony środowiska naturalnego, w ostatnich dziesięcioleciach ukształtowane w postaci „ekologii stosowanej” i stanowiące teoretyczne zaplecze dla różnorakich ruchów i ugrupowań ukierunkowujących swą działalność na zapobieganie degradacji świata przyrody i odwrócenie procesów niszczenia naturalnego bogactwa Ziemi. (…)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Stefan Bednarek, Jerzy Jastrzębski, Od Absolutu do Żeromszczyzny. Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei, Wrocław: Wyd. ASTRUM, 1996, s.84.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 15 Grudzień, 2013 - 19:23