KONSULTACJE SPOŁECZNE

[To] forma opiniowania przez społeczeństwo spraw kontrowersyjnych z punktu widzenia państwowego i społecznego, inspirowana przez organa państwowe, partie polityczne, związki zawodowe lub organizacje społeczne. Celem konsultacji społecznej jest opracowanie właściwego modelu postępowania i osiągnięcie społecznego konsensusu w kwestiach najczęściej społecznych, gospodarczych i socjalnych. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Marek Chmaj, Wojciech Sokół (red.), Mała Encyklopedia Wiedzy Politycznej, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2001, s.155.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 13 Sierpień, 2017 - 11:12