DANE

Wg Ewy Nowickiej: "Dane, którymi dysponuje antropolog, to zachowania jednostek ludzkich, ich sposoby odczuwania i przeżywania. Te fakty jednostkowe składają się na zachowania zbiorowości, na układy wartości i przekonań, na stałe wzory, obyczaje itd. Jednakże pierwotnymi, zasadniczymi danymi obserwacyjnymi, czyli, ściślej, bezpośrednim przedmiotem obserwacji, są wypowiedzi i zachowania."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ewa Nowicka, Świat człowieka - świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Wyd. Naukowe PWN, 1991, ss. 128-129.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 14 Grudzień, 2013 - 10:01