KONTRKULTURA

kultura alternatywna, kierunek rozwoju kultury reprezentowany przez ruch młodzieżowy, którego szczególny zryw miał miejsce w krajach zachodnich w 1968 r. Ruch kontrkultury przeciwstawia się kulturze zastanej, tworząc zarazem własny układ wartości i domagając się, aby młodzi „tworzyli siebie i swój własny świat” (…). W tym nowym świecie ważną rolę przypisuje się jednostce jako „tworzącemu podmiotowi” zmierzającemu do „rozszerzenia własnej świadomości”, do zdynamizowania sfery emocji, intuicji i wrażliwości zmysłowej oraz do rozbudowy możliwości działania, do twórczości i samorealizacji.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.181.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 14 Grudzień, 2013 - 07:20