DOM KULTURY

Instytucja oświatowo-kulturalna prowadząca zróżnicowaną działalność, która zazwyczaj obejmuje: 1) zajęcia kulturalne dla wszystkich w postaci widowisk teatralnych i filmowych, pokazów działalności artystycznej zawodowej i amatorskiej, widowisk sportowych, gier i zabaw; 2) organizowanie zespołów samokształceniowych, kół amatorstwa artystycznego czy technicznego, grup sportowo-turystycznych; 3) bibliotekę i czytelnię a nawet niekiedy salę teatralną i kinową; 4) pracownie modelarskie, fotograficzne i filmowe; 5) pomieszczenia wynajmowane różnym instytucjom do celów oświatowo-kulturalnych. Domy kultury były instytucjami szczególnie popularnymi w byłych krajach socjalistycznych. W Polsce różne ich odmiany obejmują: pałace kultury w wielkich miastach; domy kultury – przynajmniej jeden w każdym mieście, młodzieżowe domy kultury i dziecięce domy kultury. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”, 2001, s.77.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 22:43