GRANT

[ang. grant „przyznawać np. nagrodę”, „subwencja”], rodzaj dotacji finansowej udzielanej w drodze konkursu na realizację danego projektu badawczego; granty mogą być przyznawane przez agendy rządowe (w Polsce – KBN) bądź stowarzyszenia i fundacje.

 (uwaga AD: Komitet Badań Naukowych istniał w latach 1991-2004).

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.) Leksykon PWN. Pedagogika, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.75.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 22:25