ARCHIWALIA

Wg Leksykonu PWN: "akta i dokumenty publiczne lub prywatne, nie mające już bieżącej wartości użytkowej, lecz zasługujące na zachowanie w archiwach"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa: PWN, 1972, s.51.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 13:41