CHIAZM

Chiazm (greckie: χιασμός chiasmos, χίασμα chiasma – ułożenie na krzyż, skrzyżowanie), figura retoryczna, odmiana inwersji. Paralelizm składniowy polegający na odwróceniu symetrii dwóch segmentów składniowych, z których druga powtarza porządek syntaktyczny składników pierwszej, ale w odwrotnej kolejności. Szczególnie według schematu: podmiot - orzeczenie, orzeczenie - podmiot. Na przykład:
"Grusza szeleści i szumi kłos " (Juliusz Słowacki, "Do autora <Skarg Jeremiego>")

Powtórzenie dotyczące nie tylko struktury składniowej, ale również słów nazywamy konmutacją. Na przykład:
hiszp.: „Ni son todos los que están, ni están todos los que son“.

Stan na 11.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Chiazm" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Chiazm" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 20:57