AUTOR

1) Leksykon PWN definiuje autora jako: "twórcę dzieła literackiego, naukowego, dzieła sztuki, technicznego (wynalazku, projektu); także sprawcę, inicjatora".

2) Słownik terminologii medialnej  definiuje autora jako: "(z łac. auctor) - osobę będącą -> TWÓRCĄ->UTWORU LITERACKIEGO, plastycznego, muzycznego, naukowego lub technicznego. Istotne jest rozróżnienie autora i twórcy. Twórcą jest ten, kto dane dzieło stworzył, natomiast autorem jest ten, kogo ustawa uznaje za uprawnionego. (...) Autorowi przysługują do utworu ->OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE i -> MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE."
 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa:PWN, 1972, s.68., Źródło definicji (papierowe): 2) W.Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.13.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Listopad, 2013 - 13:39