FIGURA ETYMOLOGICZNA

Figura etymologiczna - figura retoryczna, leksykalny środek stylistyczny, polegający na użyciu w tym samym zdaniu, w różnych funkcjach składniowych słów spokrewnionych etymologicznie, choć nie kojarzonych powszechnie z tym samym pochodzeniem. Celem zastosowania figury etymologicznej jest zazwyczaj ujawnienie ukrytych pokrewieństw między wyrazami. Przykad polski:
„Chwytam w zachwyt ruch twój” (Julian Przyboś)

Stan na 11.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 20:42