FELIETON

Felieton (fr. feuilleton – zeszycik, odcinek powieści) – specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora. (…) Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (...), zwanej kolumną felietonową. Do felietonów zaliczane są również stałe rubryki zawierające rysunki satyryczne (tzw. felietony rysunkowe). więcej

Stan na 11.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Felieton" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PUBLICYSTYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 27 Grudzień, 2013 - 21:13