INDEKS

1) Wg  Słownika mitów i tradycji kultury (1987): "Indeks - przestarzale: palec wskazujący. (Alfabetyczny) spis, rejestr, skorowidz, książeczka studenta do wpisywania wykładów, ocen itp.; łaciński <wskaźnik>.(...)".

2) Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "Indeks I (łac. index = wskaźnik (...)) - zestawienie w porządku alfabetycznym określonych elementów tekstu publikowanego, np. nazw osobowych (indeks osób i nazwisk), geograficznych, tytułów, terminów i pojęć (indeks rzeczowy) itp. odsyłające do miejsc w książce, w których zostały wymienione (...) Indeks II - w typologii znaków Charlesa S. Peirce'a (...) przez indeksrozumie się znak, który w odróżnienieu od → ikonu i → symbolu pozostaje w stosunku bezpośredniej styczności czasowej lub przestrzennej z przedmiotem wskazywanym (oznaczonym): dym jest indeksem ognia (...). Inna nazwa: oznaka."

3) Wg Słownika socjologii i nauk społecznych (2004):  "Indeks, syntetyczny miernik ilościowy  społeczny, ekonomiczny lub polityczny, często będący ważoną kombinacją kilku wybranych → wskaźników  (...)  Często dla ułatwienia porównań stosuje się → standaryzację indeksu, np. przyjmuje się, że w pierwszym opisywanym roku wartość indeksu wynosi 100, lub zakłada się wartość indeksu dla całego kraju równą 100, prezentując wartość indeksów dla regionów (...)"

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 404., Źródło definicji (papierowe): 2) Janusz Sławiński (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolineum, 2000, s.213., Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, red. naukowa polskiego wydania Marek Tabin, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 124.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 12 Maj, 2014 - 08:55