ANTOLOGIA

Antologia - wybór (fragmentów) utworów literackich, albo epigramów różnych autorów; z greckiego anthologia "zbieranie kwiatów"; z pierwszych antologii greckich najważniejsze były: zbiór epigramów ponad 40 dawniejszych poetów pt. Wieniec, greckie Stephanos, ułożony przez poetę greckiego Meleagra z Gadary (Palestyna) około 70 r. pne., Wieniec Filipposa z Tessalonike (ok. 40 ne.) i Krąg, greckie Kyklos, Agatiasa z Miryny (...)

Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa: PIW, 1987, s. 45.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 11 Grudzień, 2013 - 07:19