EKOLOGIA SPOŁECZNA

(ekologia człowieka) 1. badanie zależności pomiędzy przestrzennym rozmieszczeniem ludzi i ich zachowaniem oraz rozmaitymi cechami społecznymi (poziom dochodów, zawód, pozycja społeczna itp.). 2. orientacja zapoczątkowana przez amerykańską socjologię wsi (…) propagująca badanie wpływu, jaki wywiera środowisko przyrodnicze na rozwój i strukturę zbiorowości terytorialnych (…) i badanie stosunków pomiędzy ekosystemem a żyjącymi w jego ramach ludźmi.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC, 1998, s.53.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 21:28