PARADOKS

Paradoks (gr. parádoksos – nieoczekiwany, nieprawdopodobny) – twierdzenie logiczne prowadzące do wniosków zaskakujących lub sprzecznych z tym, co dotąd było uznane za prawdę lub z powszechną opinią. Jest figurą retoryczną polegającą na zastosowaniu wyrażen lub zdań implikujących sprzeczność, w celu wzbudzenia refleksji nad rzeczywistością i ludzkimi ograniczeniami. Termin ten jest szczególnie ważny w filozofii.

Stan na 10.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Paradoks" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Paradoks" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 00:04