KOABITACJA

Koabitacja (pol. współistnienie) - figura retoryczna będąca swoistym rodzajem złożonego i rozbudowanego epitetu . Polega na przypisaniu jednemu przedmiotowi, zjawisku lub osobie dwóch przeciwstawnych określeń. Jej najbardziej powszechne użycie wiąże się z wyrażaniem jednocześnie doświadczanych przeciwieństw na tle moralnym i miłosnym. Na przykład:
„łzy cierpienia i ulgi“.

Stan na 10.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło Koabitacja w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 00:02