ANTYTEZA

Antyteza (gr. αντίθεσις antíthesis) „opozycja" - jest figurą retoryczną polegającą na zestawieniu w jedną całość treściową dwóch kontrastujących ze sobą wyrażeń, zdań lub wersów dla uzyskania większej ekspresji. Elementy antytezy mogą być przeciwstawne dosłownie albo  w sposób  subiektywny lub niezdefiniowany nabierać kontrastującego znaczenia dzięki kontekstowi poetyckiemu. Szczególnie częste w baroku i w okresach literackich do niego nawiązujących. Zabieg retoryczny będący odwróceniem członów antytezy nazywamy antymetatezą (pol. odwrotnia). Termin antyteza stosowany jest również w filozofii.

Stan na 10.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Antyteza" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Antyteza" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Grudzień, 2013 - 00:00