EPITET

Epitet – wyraz lub wyrazy (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający rzeczownik: "brzydkie kaczątko", "słodki cukierek" ,"zły bandyta", "tętniące myśli". Jest figurą retoryczną stosowaną w retoryce i poezji. Epitet ma wpływ na znaczenie wyrazu, do którego się odnosi. Jednak, w przeciwieństwie do tzw. określenia logicznego, nie zawsze poszerza je bądź zacieśnia, natomiast uwydatnia jakąś cechę przedmiotu, nadaje nieco inny odcień emocjonalny, określa stosunek wypowiadającego do danego przedmiotu lub zjawiska, tylko służy ozdobie etc. Istnieje wiele rodzajów epitetów, dwa najbardziej podstawowe podziały to:
- epitety przedmiotowe i podmiotowe: pierwsze ograniczają się do wyrażenia obiektywnej cechy opisującej lub definiującej dany rzeczownik, natomiast drugie wyrażają subiektywne ustosunkowanie się autora do danego przedmiotu, zjawiska, osoby;
- dynamiczny i statyczny - określające ruch lub pozycję statyczną.

Inne rodzaje epitetów to: epitet stały ("głuchy telefon", "Henryk Brodaty", "Szybkonogi Achilles"), złożony (jest wyrazem złożonym, np.: "złotousty mówca"), metaforyczny (epitet zmienia znaczenie - np.: „sprasowany zator“), barokowy ("niezwykle rozbudowany"), tautologiczny ("słodki cukier"), zdobiący ("koralowe usta"), superlatywny ("najpiękniejsza panna"), parzysty lub potrójny („łzy czyste, rzęsiste“)

Stan na 10.12.3013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Epitet" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Epitet" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 11 Grudzień, 2013 - 23:54