PROCES SPOŁECZNY

"Co rozumiemy przez podstawowe procesy społeczne? (...) Niewielu Amerykanów ma dużą wiedzę o systemie kastowym w Indiach. Ten system należy jednak do ogólniejszej klasy systemów statusowych, w których (...) wszyscy uczestniczymy. Świadomie bądź nieświadomie pomagamy je budować. Obserwujemy, jak sie rozwijają i zanikają w czasie trwania związków tworzonych przez nas w toku codziennego życia. To samo odnosi się do współpracy pomiędzy ludźmi, konfliktu, nacisku, władzy, konformizmu. Procesy te istnieją wszędzie, we wszystkich czasach i we wszystkich społeczeństwach. Czasami ich rezultaty mają charakter efemeryczny, lecz czasem procesy te doprowadzają do tworzenia się wielkich struktur (...) mogących utrwalić się na wieki. Ponieważ jesteśmy zainteresowani ukrytą naturą owych procesów (które wszędzie się wydają takie same), a nie strukturami społecznymi, stanowiącymi ich wynik (które z kolei są odmienne w każdym społeczeństwie, a także w każdej grupie w ramach jednego społeczeństwa), procesy te będziemy nazywać podstawowymi."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, (w:) Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar, 2006, (1967), s. 73.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 10 Listopad, 2017 - 15:47