WYJAŚNIENIE

"Wyjaśnienie może prowadzić do nowych odkryć wtedy, gdy ogólne zależności powiązane z nowymi danymi sugerują hipotezy dotąd jeszcze nie sprawdzone. (...) Bez względu na to jak trafna może być nasza wiedza [społeczna - BF] pod innymi względami, nie jest ona z pewnością wiedzą uporządkowaną. (...) Wyjaśnienie pomaga uporządkować naszą wiedzę, ukazując, w jaki sposób wielość znanych nam procesów wynika w danych warunkach z kilku ogólnych zasad. Pewien stopień uporządkowania może także przyśpieszyć proces uczenia się zachowań społecznych metodą prób i błędów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, (w:) Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar, 2006, (1967), ss.72-73.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): Odkrycie w ujęciu Homansa
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Grudzień, 2013 - 18:16