ODKRYCIE

"Odkrycie jest procesem postrzegania, jasnego wyrażania i sprawdzania danych zależności między właściwościami natury - zależności, których wcześniej nie znano lub które pojmowano jedynie intuicyjnie.(...) [Tymczasem - BF] Podstawowe cechy zachowań społecznych nie wymagają odkrycia - pomijając konieczność dokładnego potwierdzenia tego, z czego zdajemy sobie intuicyjnie sprawę - lecz z pewnością wymagają wyjaśnienia."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): George C. Homans, Podstawowe procesy społeczne, (w:) Aleksandra Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar, 2006, (1967), ss.72-73.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Grudzień, 2013 - 18:15