ANIMACJA KULTURY

Animacja kultury  to działania osób i grup (zewnętrznych lub wewnątrz danej społeczności) wspomagające i  pobudzające aktywność kulturową jednostek i grup oraz środowisk społecznych (przede wszystkim lokalnych) w zakresie tworzenia kultury, uczestniczenia w niej i korzystania z jej dóbr.


Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marek Krajewski, definicja autorska, 2011 rok.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 2 Marzec, 2014 - 12:30