ZMIANA SPOŁECZNA

Wg Piotra Sztompki zmianą społeczną jest: "(...) różnica między stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym momencie czasu i stanem tego samego systemu w innym momencie czasu. Stan wcześniejszy i stan późniejszy różnić się mogą pod rozmaitymi względami. Po pierwsze - może nastąpić zmiana składu systemu (...) Migracje, rekrutacja do grupy, mobilizacja, reforma organizacyjna to niektóre przykłady zmian tego typu. Po drugie - może nastąpić zmiana struktury systemu, a więc modyfikacja czworakich sieci powiązań między elementami: interakcji, interesów, norm i idei. (...) Po trzecie - może nastąpić zmiana funkcji pełnionych przez elementy systemu (...) Po czwarte - może nastapić zmiana granicy systemu (...) Po piąte - mogą nastąpić zmiany w otoczeniu systemu. Zmiana społeczna oznacza pojedynczy epizod, przejście od jednego stanu systemu do drugiego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Piotr Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, (w:) Joanna Kurczewska (red.), Zmiana społeczna, 1999, ss.41-42.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Grudzień, 2013 - 00:58