EPIFONEM

Epifonem (gr. epiphonema, łac. acclamatio; pol. oznajmić) – figura retoryczna będąca wyrazistą, krótką wypowiedzią zamykającą utwór literacki i kondensującą w sobie jego najważniejszą ideę lub przesłanie. Stosunkowo często przyjmuje postać aforyzmu, maksymy lub sentencji oraz formę wykrzyknienia. Epifonem to również nazwa jakiegokolwiek tekstu, który odwołuje się do innych, syntetyzując ich treści.

Stan na  09.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło Epifonem w Wikipedii hiszpańskojęzycznej
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Grudzień, 2013 - 00:06