DYGRESJA

Dygresja - w literaturze lub retoryce jest przerwaniem głównego tematu narracji w celu intencjonalnej zmiany tematu wypowiedzi. Dygresja polega na okresowym wprowadzeniu wątków luźno lub wcale nie związanych z podstawową treścią utworu. Zaczęła być szczególnie popularna od XVIII wieku, stosowana przede wszystkim w satyrach, powieściach realistycznych, w powieści postmodernistycznej.

Stan na 09.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Dygresja" w Wikipedii hiszpańskojęzycznej, Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Dygresja" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 10 Grudzień, 2013 - 00:05