CIĄG PARADYGMATYCZNY

"(...) przykładu asocjacji (ciągów - BF) paradygmatycznych dostarczają jednoczesne transpozycje zachodzące wtedy, gdy sekwencję nut muzycznych interpretuje się jako następujące po sobie ruchy palców wzdłuż klawiatury pianina, które, dzieki dalszemu przekształceniu, stają się kolejnymi wzorami fal dźwiękowych dobiegających do ucha słuchacza. Relacja między napisną partyturą,  ruchami palców i falami dźwiękowymi jest paradygmatyczna. Ten żargon jest nieco nużący, ale niekiedy użyteczny. W przybliżeniu, choć niezupełnie dokładnie, zachodzą następujące równania:

 Symbol/Znak=Metafora/Metonimia=Asocjacja paradygmatyczna/Łańcuch syntagmatyczny=Harmonia/Melodia."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010 (1976), s.22.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Kwiecień, 2018 - 12:29