ŁAŃCUCH SYNTAGMATYCZNY

"Prototypowymi przykładami łańcucha syntagmatycznego są litery formujące słowo pisane, słowa formujące zdanie lub sekwencje zapisów muzycznych naniesionych na partyturę muzyczną dla wskazania <melodii>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Edmund Leach, Kultura i komunikowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2010 (1976), s. 22.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 8 Grudzień, 2013 - 22:04