SUBVERTISING

Subvertising (adbusting) – działanie wymierzone najczęściej w reklamę (rodzaj antyreklamy), bywa uznawane za wandalizm, jednak za działaniem tym stoi zwykle pewna filozofia. Subvertising polega na ingerencji w pierwotną semantykę, zakłóca, podważa pierwotny przekaz. Taka reinterpretacja (przekształcenie) zachowuje i wykorzystuje pierwotny kształt i wygląd (jest to więc jedynie swego rodzaju podłączenie się do medium przekazu, jego przechwycenie), jednak dodaje też nową treść, nowe przedstawienie, nowy obrazek lub nowy napis, a co za tym idzie, daje w efekcie nową wymowę niezamierzoną przez autora oryginału albo nawet całkowicie mu przeciwną. (...) Najczęściej jest to swego rodzaju satyryczna parodia reklamy korporacyjnej lub politycznej. Subvertising ma charakter społeczny (stanowi wyraz społecznego oporu), ale po części też i artystyczny, traktuje się go zwykle jako pewną formę tzw. zagłuszania kulturowego (zob. culture jamming) lub przejaw działalności kontrkulturowej (tzw. prowokacja kulturowa). Bywa uznawany też za narzędzie socjotechniki.

Termin powstał na drodze kontaminacji dwóch słów języka angielskiego subvert (co znaczy dywersja) i advertising (co znaczy reklama).

 (drobne zmiany red. - A.O-Ł)

Stan na 08.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Subvertising" w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 23:51