LUDNOŚĆ WIEJSKA

Liczba osób (ogółem lub według określonych cech) zamieszkująca w danym momencie czasu w miejscowościach nie posiadających urzędowych praw miejskich - czyli nie posiadających statusu miasta.

Stan na 08.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Ludność wiejska" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 22:57