WOJEWÓDZTWO

Jednostka:
- samorządu terytorialnego tj. regionalna wspólnota samorządowa (ogół mieszkańców),
- najwyższego szczebla zasadniczego podziału terytorialnego kraju utworzona w celu wykonywania administracji publicznej.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Dane o aktualnej liczbie jednostek podziału terytorialnego są prezentowane za pośrednictwem brokera komunikacyjnego: http://www.stat.gov.pl TERYT

 Stan na 8.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Województwo" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 8 Grudzień, 2013 - 18:42