GMINA

Podstawowa jednostka najniższego szczebla zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Wspólnota samorządowa (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium tj. obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny jak również więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Dane o aktualnej liczbie jednostek podziału terytorialnego są prezentowane za pośrednictwem brokera komunikacyjnego: http://www.stat.gov.pl TERYT

Stan na 8.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 8 Grudzień, 2013 - 18:26