PRZEŻYTKI

"Bądźmy wdzięczni idiotom. [...] Jakże cudownie jest się przekonać, jak bardzo głupota, przywiązanie do tradycji wbrew zdrowemu rozsądkowi, uparte przesądy, przyczyniły się do zachowania na nasz użytek śladów historii naszej rasy - śladów, które utylitaryzm byłby bezlitośnie zlikwidował."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Abraham Kardiner, Edward Preble, They Studied Man, Ne York: New American Library, 1963, cyt. wg przekładu francuskiego, ciż, Introduction à l'ethnologie, Paris: Gallimard, 1966, s.86.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 7 Grudzień, 2013 - 20:22