KINEZYKA

Nauka o komunikowaniu się za pomocą gestykulacji i mimiki, oparta na założeniu, że ekspresja ciała (język ciała) jest przekazem znaczącym, podporządkowanym pewnemu - zależnemu od kultury - systemowi znaczeń. Gestykulacja, ruchy ciała, towarzyszące mowie, podkreślające treść wypowiedzi, jest szczególnie wykorzystana w teatrze oraz w filmie, gdzie gest wyraża i uzewnętrznia stany psychiczne postaci, a zarazem jest środkiem wytwarzania nowych znaczeń. Mimika, stan napięcia mięśni twarzy, nadający jej określony wyraz, lub ruchy tych mięśni powodujące zmiany jej wyrazu, uzależnione od przeżywanych nastrojów, emocji. Umiejętność wykorzystywania wyrazu twarzy dla oddania myśli, emocji, nastrojów, zwłaszcza w przekazach audiowizualnych operujących zbliżeniem, umożliwia tworzenie wypowiedzi dramatycznej. Kinezyka zajmuje się badaniami nad formami i funkcjami ekspresji indywidualnej, zależnościami między ekspresją cielesną i językową, rolą i naturą interakcji gestycznej w komunikowaniu się ludzi.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s. 139.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 22:56