PREDYKAT

 Wg Małej Encyklopedii Logiki:

"(1) Funktor zdaniotwórczy od argumentów nazwowych (...). Np. słowo <świeci> w zwrotach <Księżyc świeci>, <x  świeci>.

(2)  Wyrażenie złożone z funktora zdaniotwórczego od argumentów nazwowych oraz zmiennych nazwowych (...); inaczej: funkcja zdaniowa argumentów nazwowych, czyli funkcja propozycjonalna (...). Np. <x świeci>, <x=y>, <x leży między y i z>.

(3) Wyrażenie, które opisuje pewną własność lub relację (...).

Określenia (1) i (2) mają charakter syntaktyczny, zaś (3) semantyczny. ( ...) Częściej używa się słowa <predykat> w znaczeniu (1), którego odpowiednikiem w gramatyce jest  pojęcie orzeczenia. Predykat opisujący własność nazywa się predykatem jednoargumentowym (...), predykat opisujący relację nazywa się dwu-, trzy- lub więcej- argumentowym, w zależności od liczby członów danej relacji (...). Dział logiki dotyczący predykatów nazywa się rachunkiem predykatów lub rachunkiem kwantyfikatorów. (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum, 1970, s.229.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 5 Grudzień, 2013 - 12:56