SEKCJA SPORTOWA

Podstawowa jednostka organizacyjna w klubach sportowych, realizująca zadania statutowe, skupiająca zawodników uprawiających jedną dyscyplinę sportową. Każda sekcja sportowa musi być zarejestrowana we właściwym polskim związku sportowym.

Stan na 05.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Sekcja sportowa" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 22:34