RÓWNANIE CAMBRIDGE

równanie Cambridge, ekon. zasobowa wersja równania obiegu pieniądza przyjęta przez ilościową teorię pieniądza: M = kPy

gdzie: M — ilość pieniądza, P — poziom cen, y — realny produkt narodowy brutto, k — odwrotność szybkości obiegu pieniądza; współczynnik k określa część ogólnych zasobów, która jest utrzymywana w postaci pieniądza; równanie Cambridge może być interpretowane jako popyt na pieniądz, gdzie współczynnik k określa część dochodów, którą ludzie chcą przechowywać w postaci pieniądza. więcej
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Równanie Cambridge" w Słowniku PWN Biznes
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 14:21