PRZEPŁYWY MıĘDZYGAŁĘZIOWE

przepływy międzygałęziowe, analiza nakładów i wyników, ekon., statyst. metoda ilościowego opisu i analizy procesu tworzenia i podziału produktu narodowego;

szczególnie przydatna do badania związków między poszczególnymi gałęziami gospodarki narodowej, które uzewnętrzniają się w formie przepływów dóbr materialnych, usług i środków finansowych; opracowana 1936 przez amerykańskiego ekonomistę W. Leontiefa; przepływy międzygałęziowe są szeroko stosowane w badaniach ekonomicznych, m.in. za pomocą tej metody Leontief skonstruował model gospodarki światowej; wykorzystywały ją również urzędy planistyczne krajów o gospodarce nakazowej. więcej
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 13:54