BIBLIOTEKA

1) Wielka Encyklopedia PWN podaje następujące znaczenia: “[gr.] 1) Pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel). 2) Księgozbiór. 3) zbiór programów dla danego typu komputera. 4) Seria wydawnicza obejmująca w jednolitej, wspólnej formie zewnętrznej dzieła literackie, naukowe bądź publicyst.yczne o pokrewnej tematyce czy podobnym przeznaczeniu (np. <<Biblioteka Narodowa>>, <<Biblioteka Myśli współczesnej>>). 5) Instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kult., rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; podstawowymi elementami składowymi biblioteki są zbiory, użytkownicy (czytelnicy), pracownicy (bibliotekarze), lokal wraz z wyposażeniem oraz aparat biblioteczny, na który składa się system organizacyjny biblioteki i wszelkie wytwory umożliwiające korzystanie ze zbiorów (katalogi, informatory, kartoteki, regulaminy itp.).”

2) Wg Podręcznego Słownika Bibliotekarza: "1. Instytucja, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia wszelkiego rodzaju dokumenty, informuje o ich zawartości treściowej, często też prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą. 2. Zorganizowany i uporządkowany zbiór książek; także Książnica, Księgozbiór. 3. Pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, pokój, szafa). 4. Element tytułu serii wydawniczej (np. biblioteka Myśli Współczesnej, Biblioteka Warszawska). 5. Dawniej biblioteką nazywano także spis bibliograficzny (bibliotheca). (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): 1) Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN, 2003, t. 4, s. 12., Źródło definicji (papierowe): 2) Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpracy Hanny Tadeusiewicz, Podręczny słownik bibliotekarza, Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011, s.36.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 15 Kwiecień, 2014 - 16:04