PRODUKT

produkt, ekon. efekt procesu produkcji;

także miara efektu procesu produkcji; produkt globalny — suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku; produkt krajowy — suma wartości produkcji nowo wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku; produkt narodowy — produkt krajowy skorygowany o saldo dochodów z własności obywateli danego kraju za granicą i dochodów obcokrajowców z tytułu własności na terenie danego kraju. więcej
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Produkt" w Słowniku PWN Biznes
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 13:48