KWALITOLOGIA

kwalitologia [łac.-gr.], ekon. dyscyplina naukowa zajmująca się jakością i modelowaniem jakościowym.

Głównym obiektem badań kwalitologii są organizacje wytwórcze, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, a podstawowe problemy i kierunki jej badań koncentrują się wokół: określania, pomiaru, optymalizacji i wartościowania jakości; organizacji służby sterowania (zarządzania) jakością; metodyki podejmowania decyzji jakościowych; ekonomicznych i psychologicznych metod stymulacji jednostek organizacyjnych oraz pracowników, w celu ukształtowania projakościowego systemu motywacji; adaptacji i zastosowania metod statystyki matematycznej w projektowaniu, prognozowaniu oraz kontroli jakości, środków produkcji, procesów technologicznych i wyrobów; technik stosowanych w kształtowaniu i diagnozowaniu jakości obiektów i procesów; metod kwalifikacji, atestacji, certyfikacji i normalizacji jakości. Funkcjonują różne kryteria i koncepcje określające strukturę kwalitologii; wg W. Mantura i przyjętego przez niego kryterium poznawczo-sprawnościowego kwalitologię dzieli się na 2 działy: teorię jakości (ogólną i szczególne) i inżynierię jakości (np. kwalimetria, zarządzanie jakością, ekonomika jakości).
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Kwalitologia" w Słowniku PWN Biznes
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 13:16