DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Dyskusyjny klub filmowy (zrzeszony w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych) jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, pogłębiających swe wiadomości w tej dziedzinie i biorą czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Zamierzone cele są realizowane poprzez systematyczne organizowanie: 

a) projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, 

b) spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki,

c) imprez otwartych popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe. ( składnia zachowana - A.O-Ł)

Stan na dzień 04.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 15:09