ANTROPOLOGIA

Wg Wojciecha Burszty (1998): "Antropologia jest nie tylko wyspecjalizowaną dyscypliną wiedzy, która ma swój początek, dzieje i stan obecny, jest ona ponadto dziedziną kultury - najpierw europejskiej, a dzisiaj należałoby powiedzieć euroatlantyckiej. Ma to swoje ważkie konsekwencje dla obrazu świata, jaki wyłania się z antropologicznych dzieł i opracowań. (...) Całokształt działalności badawczej tej szczególnej gałęzi wiedzy, jaką jest antropologia, daje się bez wątpienia sprowadzić do pojęcia kultury. (...) Mimo iż w wieku XIX powiadano, zgodnie z etymologią słowa anthropos, że nauka ta zajmuje się człowiekiem jako takim, to jednak przy bliższym wejrzeniu już we wczesne prace ewolucjonistów widać, iż chodzi zawsze o człowieka uwikłanego w rudymentarne przynajmniej formy kulturowe."

Wg Michaela Herzfelda (2004;2001): "Oto przegląd antropologii społecznej i kulturowej - dyscypliny zaliczanej w poczet nauk społecznych, która, ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się związkiem między społeczeństwem a kulturą. Dyscyplinę ową można by najlepiej - i dość przewrotnie - zdefiniować jako porównawcze badanie zdrowego rozsądku - zarówno jego form kulturowych, jak i efektów społecznych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wojciech Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań: Zysk i S-ka, 1998, s. 10. , Źródło definicji (papierowe): Michael Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wyd. UJ, 2004, s. 9.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 30 Lipiec, 2021 - 23:06