TRIK BADAWCZY

Howard S. Becker (1998), 2018: "Powtórzmy i podkreślmy: trik badawczy to konkretna operacja myślowa pozwalająca obejść pewną często spotykaną trudność; procedura, dzięki której można dosyć łatwo rozwiązać problem uchodzący za uporczywy i nierozwiązywalny. (...) Triki badawcze są więc soposobami myślenia o tym, co wiemy lub czego chcemy się dowiedzieć, które pomagają nam interpretować dane i stawiać nowe pytania na podstawie uzyskanej wiedzy. Dzięki nim wyciskamy maksimum sensu z zebranych danych, wydobywając na światło dzienne te aspekty badanego zjawiska, o których nie pomyśleliśmy wcześniej"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Howard S. Becker, Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych, Warszawa: PWN, 2018, ss. 15, 16.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA JAKOŚCIOWE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): DANE JAKOŚCIOWE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): INTERPRETACJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 27 Maj, 2021 - 15:25