SOCJOLOGIA JAKOŚCIOWA

Wg Anny Wyki (1993): "Przyjmuję dla celów roboczych, że przez termin <socjologia jakościowa> będę rozumieć tak poszczególne metody jakościowe, jak i zarazem podstawowe założenia głównych nurtów teoretycznych, z których to założeń owe metody wynikają. Zatem, nie można mówić, że uprawia się współczesną socjologię jakościową, gdy w badaniach odwołujemy się np. do pewnego znanego socjologii od jej początków zestawu metod (typu wywiadu, obserwacji uczestniczącej itp.), jeśli nie są one związane z odpowiednim kontekstem teoretycznym. (...) nie jesteśmy też badaczami jakościowymi we współczesnym (nie tradycyjnym) tego słowa znaczeniu, jeśli stosujemy daną metodę jakościową pozostając wierni <pozytywistycznemu> wzorcowi socjologii. Po prostu zasadnicze założenia wzorca interpretatywnego socjologii i socjologii <pozytywistycznej> są nie do pogodzenia na poziomie filozofii nauki (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Anna Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: IFiS PAN, 1993, s.33.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA JAKOŚCIOWE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): SOCJOLOGIA INTERPRETATYWNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 27 Maj, 2021 - 13:58