BADANIE PILOTAŻOWE

Wg Piotra Sztompki (2020): "Badania pilotażowe → wstępne badania socjologiczne mające za zadanie sprawdzenie i doskonalenie narzędzi i technik badawczych planowanych w badaniach właściwych. Chodzi w szczególności o kontrolę adekwatności metod do postawionego problemu badawczego, np. trafności przyjętych skal czy wskaźników, reprezentatywności próby itp."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Piotr Sztompka, Słownik Socjologiczny 1000 pojęć, Kraków: SIW Znak, 2020, s.38
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Grudzień, 2020 - 17:44