BADANIE PILOTAŻOWE

Wg Janusza Sztumskiego (1999): "Zanim przystąpimy do zasadniczych badań wskazanym jest przeprowadzenie badań pilotażowych dla upewnienia się o rzeczywistej gotowości do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia  badawczego. Celem tego rodzaju badań jest: 1) uściślenie wiedzy, jaką posiadamy o środowisku, w którym zamierzamy przeprowadzić badania oraz 2) sprawdzenie przydatności technik i narzędzi badawczych, jakie zostały przygotowane. Badania pilotażowe są jak gdyby swoistą próbą generalną przed właściwymi badaniami, która jest szczególnie wskazana wówczas, gdy teren badań nie jest zbyt dobrze znany i brak nam pewności czy zamierzone badania zostały właściwie przygotowane, m.in. ze względu na dobór technik i narzędzi badawczych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sztumski, Wstęp do metod i technik badawczych badań społecznych, Katowice: "Śląsk", 1999, s.40.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA SOCJOLOGICZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 11 Grudzień, 2020 - 17:16