TRADYCJA

Wg Erica Hobsbawma i Terence'a Rangera (1983), 2008: "Termin <tradycja wymyślona> [wynaleziona - BF] jest tutaj używany w szerokim - acz niepozbawionym ścisłości - sensie. Obejmuje on zarówno <tradycje> naprawdę wymyślone, zbudowane od podstaw i oficjalnie wprowadzone w życie, jak również takie, które powstają w trudniejszy do <namierzenia> sposób w krótkim, konkretnym okresie czasu - bywa, że w ciągu kilku lat - i bardzo prędko się utrwalają. Wspomniana wyżej królewska audycja bożonarodzeniowa w Wielkiej Brytanii (zapoczątkowana w 1932 roku) jest przykładem tego pierwszego typu, natomiast pojawienie się i rozwój zwyczajów związanych z finałem rozgrywek pucharowych Brytyjskiego Związku Piłki Nożnej - reprezentuje typ drugi. Oczywiście nie wszystkie te tradycje są równie długotrwałe, ale nas interesuje głównie ich pojawianie się i ustalanie, nie zaś szanse przetrwania. <Tradycja wymyślona> oznacza zatem zespół działań o charakterze rytualnym lub symbolicznym, rządzonych zazwyczaj przez jawnie bądź milcząco przyjęte reguły; działania te mają wpajać ludziom pewne wartości i normy zachowania przez ciągłe repetycje - co siłą rzeczy sugeruje kontynuowanie przeszłości. W istocie tam, gdzie to możliwe, owe działania dążą zwykle do ustanowienia więzi z odpowiadającym im czasem minionym. Charakterystycznym przykładem jest tutaj rozmyślny wybór stylu gotyckiego przy XIX-wiecznej przebudowie brytyjskiego parlamentu i równie nieprzypadkowa decyzja po drugiej wojnie światowej, aby odbudować parlament dokładnie na tym samym planie, co poprzednio."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 7 Listopad, 2021 - 12:27