BADANIA EKSPLORACYJNE

Wg Herberta Blumera (1969), 2007: "Eksploracyjne badanie grupowego życia ludzi jest środkiem do osiągania jednocześnie dwóch komplementarnych i przeplatających się z sobą celów. Z jednej strony, jest to sposób, w jaki badacz akademicki może się blisko zaznajomić ze sferą życia społecznego, która jest mu nieznana, i o której nic nie wie. Z drugiej strony, jest to środek rozwijania i wyostrzania jego postawy badawczej, tak że problem, ukierunkowanie badań, dane, związki analityczne i interpretacje wyrastają i są umacniane w badanym obszarze życia empirycznego. Eksploracja jest z definicji procedurą elastyczną, w której badacz przechodzi od jednej do drugiej linii badania, przyjmuje różne pozycje obserwacyjne, w miarę, jak badanie rozwija się w kierunkach, o których wcześniej by nie pomyślał, i zmienia swoje ustalenia w czasie, gdy kolejne uzyskiwane przez niego istotne dane przynoszą więcej informacji i lepsze zrozumienie. (...) Elastyczność procedury eksploracyjnej nie oznacza, że badanie nie jest ukierunkowane, lecz że punkt zainteresowań jest początkowo pomyślany szeroko, a następnie zawęża się i ogniskuje w miarę postępów badania. Celem badania eksploracyjnego jest dochodzenie do lepszego zrozumienia tego, jak ma być postawiony problem, sprawdzenie, jakie dane będą właściwe, zbadanie, jakie związki będą miały znaczenie, i rozwinięcie nowych narzędzi konceptualnych w świetle tego, czego dowiedzieliśmy się o badanym obszarze życia. (...) Z powodu elastycznej natury badania eksploracyjnego nie można go sprowadzać do żadnego konkretnego zbioru technik. (...) powinno się przystosowywać procedurę do okoliczności i kierować się tylko oceną jej zasadności i skuteczności. Jednak w takich badaniach eksploracyjnych należy pamiętać o kilku szczególnych kwestiach. Trzeba bardzo sumiennie dobierać uczestników badanej sfery życia spośród takich, którzy są bystrymi obserwatorami i wiele wiedzą. (...) jest szczególnie ważne, by badacz był ciągle otwarty na potrzebę sprawdzania i rewidowania swoich wyobrażeń, przekonań i koncepcji na temat badanego obszaru życia. (...) Celem badania eksploracyjnego jest rozwijanie oraz wypełnianie zrozumiałego i dokładnego obrazu badanego obszaru na tle, na ile pozwalają warunki. Obraz taki powinien umożliwiać badaczowi poczucie się na tym obszarze jak w domu i mówienie o nim na podstawie faktów, a nie spekulacji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Herbert Blumer, Interakcjonizm Symboliczny,Kraków: Nomos, 2007, ss.33-35.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 5 Maj, 2020 - 17:12